Honda på första plats när svenska ägare tycker till om bränsleförbrukningen i Vi Bilägares stora undersökning AutoIndex.

Förra året var första gången som Vi Bilägares bilägarundersökning AutoIndex innehöll bilar där förbrukningen mätts med den nya och hårdare WLTP-körcykeln. Det borde innebära mer realistiska förbrukningssiffror.

den 14 juli 2020

Trots att det bara handlade om en årsmodell blev effekten tydlig. Frågan ”Hur upplever du din bils bränsleförbrukning i förhållande till angiven förbrukning?” gav en positiv snittökning bland bilägarnas svar med 30 indexpoäng.

I år stannar ökningen på 23 indexpoäng och den tillverkare som bilägarna bedömer vara ärligast är Honda (+55 poäng) som hamnar för första plats - vilket är en förbättring med fem placeringar. 

Läs mer

Loyalty Group

Vi Bilägare

 

*Källa: Loyalty Group och Vi Bilägares AutoIndex 2020.