HONDA PÅ EN HEDRANDE ANDRAPLATS I VI BILÄGARES STORA KONSUMENT-UNDERSÖKNING AUTOINDEX

Bilen är visserligen den viktigaste delen av bilägandet – men verkstäderna och återförsäljarna är inte alls oviktiga. Ett bra bemötande hos säljaren kan få en bilköpare att stanna kvar hos samma märke länge.

Svenska privatbilsägare har tyckt till om sina märkesåterförsäljare och poängsatt hela köpeprocessen. Betygen är omvandlade till indextal som teoretiskt kan variera från 0 till 1000 poäng och där 500 poäng är ett medelvärde. Bilägarna är generellt inte missnöjda men det skiljer en del i poäng mellan mest och minst nöjd. 

I år hamnade Honda på en hedrande andraplats i kategorin ”Försäljning”.

Läs hela artikeln här

 

Läs mer

Loyalty Group

Vi Bilägare

 

*Källa: Loyalty Group och Vi Bilägares AutoIndex 2020.