Honda och GM startar kommersiell tillverkning av vätgasdrivna bränslecellssystem

den 19 mars 2024

Honda och GM startar kommersiell tillverkning av vätgasdrivna bränslecellssystem

Världens första större fabrik för bränsleceller baserade på vätgasteknik drivs av Honda och General Motors (GM) tillsammans. De nya bränslecellerna som tillverkas har högre prestanda och kostar mindre än tidigare versioner.

GM och Honda har startat produktionen av vätgasdrivna bränslecellssystem vid en ny anläggning i Michigan, USA. Det är det första storskaliga joint venture-företaget för tillverkning av bränsleceller. Anläggningen, Fuel Cell System Manufacturing LLC (FCSM), har skapat 80 arbetstillfällen och sedan 2017 har 99 miljoner euro investerats i den gemensamma fabriken. Från och med januari 2024 kommer de nya bränslecellssystemen, utvecklade av både GM och Honda, att användas i olika produkter och affärssatsningar.

FCSM:s vd Suheb Haq betonar företagens gemensamma framsteg:
– Vi börjar processen med råmaterial för membran och elektroder och fortsätter hela vägen till färdiga system. Fortlöpande investeringar och engagemang från båda företagen ligger bakom vår framgång.

Bättre och billigare
Tillsammans har de satsat på att förbättra prestanda och fördubbla hållbarheten samtidigt som tillverkningskostnaderna minskar avsevärt. FCSM har fokuserat på att sänka utvecklings- och tillverkningskostnader tack vare skalfördelar, celldesign och gemensamma inköp. De nya bränslecellssystemen blir två tredjedelar billigare att tillverka jämfört med 2019 års Honda Clarity Fuel Cell. Mycket kraft har lagts på att säkerställa hög kvalitet och effektiv produktion, inklusive automatisering av viktiga processer.

Bränslecellssystemet är grunden i Hondas strategi mot noll miljöpåverkan år 2050. Målen inkluderar koldioxidneutralitet för alla produkter och företagsaktiviteter senast 2050, återvinna resurser genom att använda 100 procent hållbara material och nyttja ren, förnybar energi inklusive elektrifiering och vätgas.

Honda kommer att använda det nya bränslecellssystemet inom olika områden och därigenom bidra till att stimulera efterfrågan på vätgas och främja koldioxidneutralitet i samhället. Prototypen av nästa generations vätgasdrivna bränslecellssystem kommer att visas på Hannovermässan i april 2024. Hondas mål är att hitta samarbeten och möjligheter för att utöka antalet tillämpningar av sina bränsleceller.