Honda kniper silver när bilägarna tycker till

den 7 juni 2022

Honda kniper silver när bilägarna tycker till

Honda är ett omtyckt bilmärke av sina ägare. Det framgår av motortidningen Vi Bilägares konsumentundersökning AutoIndex 2022.

Det här är 22:e gången som undersökningen AutoIndex genomförts. Enbart privata bilägare som bestämt vilken bil de själva vill ha utefter egna förutsättningar och som bedömer hur ekonomin påverkar bilinnehavet deltar. Inte mindre än 16 721 svenska bilägare har lämnat kompletta svar i AutoIndex 2022. Det slumpmässiga urvalet visar ett tvärsnitt av landets bilburna befolkning.

Det handlar om svenska bilägare med privata bilar av årsmodellerna 2018–2021 som tyckt till om sitt bilinnehav. I bedömningsfrågorna har bilägarna satt betyg i en skala från ett till sju. Betygen är sedan omvandlade till indextal som teoretiskt kan variera från 0 till 1 000 poäng. Bilägarna är generellt sett väldigt nöjda med sitt bilägande, men det skiljer en hel del i poäng mellan mest och minst nöjd.

Det är fyra huvudområden som bedöms och viktas på följande sätt: Bilen (kvalitet, egenskaper och ekonomi) 40 procent, verkstaden 20 procent, säljprocessen 20 procent samt lojaliteten och referenser till det egna märket 20 procent.

Honda får hela 895 poäng medan medelvärdet för det samlade resultatet av AutoIndex 2022 är 850 poäng. Endast två bilmärken ligger över 890 poäng, Honda och Toyota. Honda är nu bara en ynka poäng från förstaplatsen i undersökningen. Honda har alltså landets näst mest nöjda kunder av alla 24 bilmärken som var med i undersökningen.  

AutoIndex är ett skandinaviskt samarbete mellan svenska magasinet Vi Bilägare, danska tidningen Motor, diverse norska bilmagasin samt konsult- och undersökningsföretaget Loyalty Group i Köpenhamn.

Boka provkörning