Honda Clarity körs vid klimatmötet i Bonn

Nollutsläppsbilen Honda Clarity används som transportmedel för konferensdeltagarna på Förenta Nationernas miljökonferens COP23.

den 27 november 2017

Honda förser världstoppmötet COP23 som hålls i tyska Bonn 6-17 november med två vätgasdrivna Clarity Fuel Cell-fordon. COP23 är nästa steg för världens regeringar att genomföra det klimatförändringsavtal som undertecknades i Paris och för att fortsätta att driva på utvecklingen mot en hållbar framtid.

Vätgas är ett av ämnena i fokus för den här tvåveckorskonferensen, och vätgasdrivna bilar och bussar finns tillgängliga för att skjutsa deltagare mellan olika platser. Två av bilarna som används är Honda Clarity Fuel Cell, som ser till att deltagarna kan färdas på ett miljövänligt sätt, då bilarna endast avger vatten som enda utsläpp. Clarity, som är världens mest avancerade vätgasdrivna fordon, har plats för fem vuxna personer eftersom battericellerna är placerade under huven och därför inte inkräktar på kupéutrymmet. Bilarna är tillgängliga för regeringsdelegater, representanter från olika organisationer som deltar i konferensen, företag och journalister.

Honda representeras på COP23 av Honda Motors vd Seiji Kuraishi som deltar i det andra årliga mötet för vätgasrådet (the Hydrogen Council). Rådet lanserades den 17 januari 2017 i Davos och är ett globalt initiativ från ledande företag inom energi-, transport- och tillverkningsbranschen. Den gemensamma visionen och långsiktiga ambitionen är att främja vätgas i den energiövergång från fossila bränslen som pågår.