Honda behåller andraplatsen

den 25 maj 2023

Honda hamnar återigen på silverplats när svenska bilägare tycker till om sina fordon. Det framgår av motortidningen Vi Bilägares konsumentundersökning AutoIndex 2023.

Det här är 23:e gången som undersökningen AutoIndex genomförts, Sveriges största bilkonsumentundersökning. De som deltar är enbart privata bilägare som bestämt vilken bil de själva vill ha utefter egna förutsättningar och som bedömer hur ekonomin påverkar bilinnehavet. Det är 17 500 svenska bilägare av årsmodellerna 2019-2022 som tyckt till om sitt bilinnehav. Det slumpmässiga urvalet visar ett tvärsnitt av landets bilburna befolkning.

Nöjda bilägare
I ett 70-tal bedömningsfrågor har bilägarna satt betyg i en skala från ett till sju. Betygen är sedan omvandlade till indextal som teoretiskt kan variera från 0 till 1 000 poäng. Bilägarna är generellt sett väldigt nöjda med sitt bilägande, men det skiljer en hel del i poäng mellan mest och minst nöjd.

Det är fyra huvudområden som bedöms och viktas på följande sätt: Bilen (kvalitet, egenskaper och ekonomi) 40 procent, verkstaden 20 procent, säljprocessen 20 procent samt lojaliteten och referenser till det egna märket 20 procent.

892 poäng till Honda
Honda får hela 892 poäng medan medelvärdet för det samlade resultatet av AutoIndex 2022 är 839 poäng. Fortfarande är det endast två bilmärken som ligger över 890 poäng, Honda och den här gången Subaru som bytt plats med Toyota i listan. Återigen har Honda alltså landets näst mest nöjda kunder av alla 24 bilmärken som var med i undersökningen. För att ett bilmärke ska få delta i AutoIndex krävs en rullande fyraårig marknadsandel i Sverige på runt en procent.

AutoIndex är ett skandinaviskt samarbete mellan svenska magasinet Vi Bilägare, danska tidningen Motor, norska bilmagasin samt konsult- och undersökningsföretaget Loyalty Group i Köpenhamn. Tack alla Honda-ägare som svarat i undersökningen och tack till alla som valt att köra Honda!

Loyalty Group

Vi Bilägare

Källa: Loyalty Group och Vi Bilägares AutoIndex 2023.

Se Hondas utbud