Din Honda-garanti

Vi tillverkar gedigna, effektiva, högpresterande 4-takts utombordsmotorer enligt högsta standard. Och vi backar upp dem.

Ett vattentätt löfte

Din garanti täcker både tillverknings- och materialfel under en period av fem år från inköpsdatum (3 år för kommersiell användning). Din återförsäljare ska registrera din maskin vid köpet – det är så Honda-garantin aktiveras.

Honda har 5 års garanti, gäller privat bruk. För att garantin ska gällas krävs underhåll i enlighet med de servicescheman som finns i instruktionsboken (med allt servicearbete registrerat) utfört hos en auktoriserad återförsäljare samt att Honda original reservdelar används vid en eventuell reparation. Garantin gäller ej slitdelar eller skador orsakade av ovarsam hantering. För professionellt bruk är garantin 3 år.

Grundläggande villkor

Honda-garantin täcker inte följande:

  • Skador som uppstår på grund av ej utfört periodiskt underhåll som anges i instruktionsboken.
  • Skador på motorn som orsakas av reparations- eller underhållsmetoder som inte godkänts av Honda.
  • Skador på grund av användning av icke-originaldelar, tillbehör eller smörjmedel, vätskor och bränsle som inte stämmer med specifikationerna; samt skador som orsakas av andra driftsmetoder än de som beskrivs i instruktionsboken.
  • Användning utanför de begränsningar som anges av Honda (t.ex. för motorvarvtal).
  • Motorfel eller -skador på grund av förändringar av motorn som inte godkänts av Honda (t.ex. prestandajustering).
  • Skador på bränslesystemet eller motorprestandaproblem som orsakas av förorenat bränsle på grund av felaktig förvaring.

 

 

MARINE_GARANTI_5_PRIVAT

 

 

MARINE_GARANTI_3_PROFFS

Garantitid för yrkesmässigt bruk BF40-BF250: 3 år
eller 1500 h. BF2,3-BF30: 1 års garanti