Din Honda-garanti

Vi tillverkar gedigna, effektiva, högpresterande 4-takts utombordsmotorer enligt högsta standard. Och vi backar upp dem.

Ett vattentätt löfte

Din garanti täcker både tillverknings- och materialfel under en period av fem år från inköpsdatum (ett år för kommersiell användning). Din återförsäljare ska registrera din maskin vid köpet – det är så Honda-garantin aktiveras.

Varje kund har tryggheten av en femårig garanti, så länge som serviceschemat följs.

Låt endast en auktoriserad återförsäljare av Hondas båtmotorer utföra eventuellt servicearbete och använd alltid Honda originaldelar.

Grundläggande villkor

Honda-garantin täcker inte följande:

  • Skador som uppstår på grund av ej utfört periodiskt underhåll som anges i instruktionsboken.
  • Skador på motorn som orsakas av reparations- eller underhållsmetoder som inte godkänts av Honda.
  • Skador på grund av användning av icke-originaldelar, tillbehör eller smörjmedel, vätskor och bränsle som inte stämmer med specifikationerna; samt skador som orsakas av andra driftsmetoder än de som beskrivs i instruktionsboken.
  • Användning utanför de begränsningar som anges av Honda (t.ex. för motorvarvtal).
  • Motorfel eller -skador på grund av förändringar av motorn som inte godkänts av Honda (t.ex. prestandajustering).
  • Skador på bränslesystemet eller motorprestandaproblem som orsakas av förorenat bränsle på grund av felaktig förvaring.