Underhåll och service av din Honda

Det är inte alls svårt att få din utombordsmotor att se lika snygg ut som den första dagen du tog ut den på sjön – det handlar bara om att kryssa i rutor.

Service av din Honda

Som du kan läsa om i din instruktionsbok hjälper regelbunden service utförd med korrekta mellanrum till att säkerställa att din Honda fortsätter att fungera som den ska. Se till att du även uppdaterar ditt serviceregister, eftersom det säkerställer att du kan dra full nytta av din Honda-garanti.

Om du använder din utombordsmotor under krävande eller affärsmässiga förhållanden kan den behöva service oftare. Din återförsäljare kan berätta mer för dig om detta.

Underhåll av din Honda

En auktoriserad återförsäljare av Honda Marine är det bästa stället för regelbunden, återkommande service och reparationer av din maskin. Vi råder dig att eventuellt underhålls- eller reparationsarbete utförs av den återförsäljare som du köpte utombordsmotorn av, eftersom de känner till den bättre än någon annan.

Vi rekommenderar att du endast använder nya Honda originalreservdelar för att garantera att du får den bästa kvaliteten och tillförlitligheten.

Kavla upp ärmarna

Det finns också mycket som du som ägare kan göra för att hålla din utrustning i bästa skick. Regelbundet underhåll kommer att öka livslängden på din båtmotor och ge dig problemfria båtturer i många år. Kontrollera alltid med service- och underhållsschemat i instruktionsboken för att hålla den i toppform.

Grundläggande underhåll före användning

  • Kontrollera alltid oljenivån innan du startar.
  • När din motor startar skall du alltid lyssna efter ovanliga ljud ett litet slag och kontrollera att vattnet som ska kyla motorn strömmar fritt.
  • Kontrollera att alla bultar och monteringsdetaljer är åtdragna och att motorn sitter fast på båten.

Grundläggande underhåll efter användning

  • Låt alltid motorn svalna innan du utför något underhållsarbete.
  • Skölj alltid av eller spola ur saltvatten med rent, sötvatten.
  • Om du ska förvara motorn en längre tid kopplar du bort batteriet och tappar av eventuellt bränsle som finns kvar i tanken.
  • Om din Honda är avsedd för kommersiell användning kan långa drifttimmar kräva tätare underhållskontroller.

I din instruktionsbok hittar du fullständiga råd om underhåll och service för utombordsmotorer.