Operatörssäkerhet

Mycket kan hända ute på sjön och allt är inte så roligt. Vi har ställt samman några tips för att hjälpa dig minimera riskerna så att du får en så trevlig båttur som möjligt.

Njut av sjön – på ett ansvarsfullt sätt

Det handlar om mer än bara sunt förnuft, så vi ber dig observera alla säkerhetsaspekter, både för din egen och din besättnings skull.

Det är extremt viktigt att följa alla regler; du hittar dem i din instruktionsbok (tappa den inte i vattnet!). Läs instruktionsboken från pärm till pärm innan du kör iväg. Se till att du förstår de specifika driftsprocedurerna för din utombordsmotor och den exakta betydelsen av dekalerna som sitter på den.

Innan du ens kommer i närheten av vattnet

  • Läs instruktionerna i instruktionsboken.
  • Se till att du förstår alla reglagen och vet hur du använder dem på rätt sätt.
  • Starta aldrig motorn i ett slutet utrymme, och känn till var avstängningsknappen sitter.
  • Se till att du är fullt införstådd med bestämmelserna som gäller för motorbåtar och på sjön.

Innan du lägger ut

  • Innan du startar motorn ska du se till att du har tillräckligt med bensin för båtturen.
  • Försök att inte spilla bränsle på en varm motor när du tankar.
  • Kontrollera batteriets anslutningar och elektrolytnivå.
  • Kontrollera alltid oljenivån.
  • Bär alltid flytväst.
  • Se framför allt till att du fäster nödstoppssnodden runt din handled.

Övrigt

För en omfattande vägledning om hur du förbereder, använder och förvarar din utombordsmotor hänvisar vi till instruktionsboken.