Honda bistår med hjälp till offren för jordbävningen i Japan

den 14 mars 2011

Honda vill uttrycka sitt djupaste deltagande och sympati med offren för jordbävningen och tsunamin i nordöstra Japan. Vår förhoppning är att hjälp snabbt når fram till de drabbade områdena. Som ett led i hjälparbetet efter katastrofen kommer Honda att bidra med följande:

• 300 miljoner yen som stöd till räddningsarbetet och återuppbyggnaden.
• 1000 bensindrivna elgeneratorer för hemmabruk, samt 5000 dunkar bränsle. Honda kommer också att finnas på plats och bistå i hjälparbetet.