Din Honda-garanti

Eftersom du litar på att din snöslunga ska fungera vid ett kraftigt snöfall så har vi sett till att du också har en garanti som du kan lita på.

Vårt löfte

Det finns en enkel anledning till att du ser så många äldre Honda-produkter som fortfarande är i bruk. De är bättre byggda för att hålla längre. ‌

Vår garanti har samma omfattning under hela giltighetstiden, från första till sista dagen. Låt endast en auktoriserad Honda-återförsäljare utföra eventuellt servicearbete och använd alltid Honda originaldelar.

Honda 5-årsgaranti

Alla Hondas produkter för snöslungor täcks av en av de mest omfattande garantier som finns, och den gäller både tillverknings- och materialfel. Din återförsäljare ska registrera din maskin vid köpet – det är så Honda-garantin aktiveras. Du får då ett garantibevis som en bekräftelse på att din produkt blivit registrerad.

Alla våra bensindrivna produkter som är sålda i Sverige ger dig 5 års garanti* vid privat bruk samt 1 års garanti vid yrkesmässigt bruk. För din egen säkerhet och för att produkterna ska fungera på bästa sätt rekommenderar vi att du läser i medföljande instruktionsbok.

Återförsäljaren ska i samband med försäljning överlämna till dig:

 • Instruktionsbok
 • Garantibevis, utskrivet och stämplat av återförsäljaren

Med försäljningsdatum räknas den dag då produkten garantiregistreras hos Honda.

För att garantin ska vara giltig måste din maskin underhållas i enlighet med de servicescheman som finns i instruktionsboken (med allt servicearbete registrerat), i händelse av ett garantianspråk. Låt endast en auktoriserad återförsäljare av Hondas produkter för snöslungor utföra eventuellt servicearbete, och använd alltid Honda originaldelar.

 

Villkor

Följande omfattas INTE av Hondas garanti

 • Skada som är ett resultat av att det periodiska underhållet (se instruktionsbok) ej har skötts.
 • Skada som orsakats av att reparation eller service utförts av icke auktoriserad serviceverkstad.
 • Skada som är ett resultat av att användningssättet är ett annat än det som är angivet i instruktionsboken.
 • Skada som är ett resultat av användandet av icke originaldelar (piratdelar), ej rekommenderade oljor och smörjmedel samt tillbehör som inte är godkända av Honda.
 • Skada eller försämring p g a åldrande (naturlig blekning av målade ytor eller metallytor, flagning eller annat naturligt åldrande), konsumtionsdelar (slitdelar).
 • Honda ersätter inte reservdelar som slitits p g a naturligt slitage och nötning. Följande reservdelar täcks inte av garantin, om dessa inte behövs som en del i en garantireparation.
  -Tändstift, bränslefilter, luftfilter, däck, hjul,   hjullager, startsnöre, kablar, gummibelägg på matarskruv (snöslunga).
  - Smörjmedel: Olja, fett.
 • Inspektionsrengöring, justering och annat periodiskt underhållsarbete (förgasarrengöring, dränering av motorolja, justering av rem och vajrar).
 • Kostnader i samband med garantianspråket, inkluderande: Kompensation för tidsförlust och resor, kommersiella förluster eller hyreskostnader för ersättningsprodukt samt fraktkostnader.
 • Skada som är resultat av att produkten utsatts för sot, rök, kemiska ämnen, avföring från fåglar, saltvatten, havsluft, salt eller andra miljöfenomen.

Honda-garantins fullständiga villkor finns i produktens instruktionsbok.

PP_GARANTI_5_PRIVAT-2

 

 

PP_GARANTI_1_PROFFS