Underhåll av din Honda

Med lite god omvårdnad håller din Honda ännu längre.

Service och reparationer

Din Honda-återförsäljare är bäst lämpad för att regelbundet sköta återkommande service på din snöslunga. Men det finns också mycket du som ägare kan göra för att hålla den i perfekt (och säkert) driftskick.

Håll den ren

Lite tvättning räcker långt – inte bara för maskinens livslängd och dagliga drift, utan även för dess restvärde. Det behövs bara att du spolar av matarhuset och hjulen med trädgårdsslangen och torkar resten av snöslungan med en fuktig trasa.

Kontroller före drift

Utför alltid en inspektion innan du startar maskinen. Ta en titt i instruktionsboken innan du börjar arbeta, kontrollera oljenivån i motorn och att det inte samlats skräp och smuts i matarskruven.

Här är en lista över viktiga säkerhetsåtgärder:

  • Se till att motorn är avstängd innan du påbörjar något underhålls- eller reparationsarbete.
  • Låt motorn kallna helt.
  • Se till att arbetsområdet är tillräckligt ventilerat.
  • Håll cigaretter, gnistor och lågor borta från bränsle och bränslerelaterade delar.

Försämrat bränsle

Med rätt underhåll kommer din Honda snöslunga att fungera störningsfritt i många år. Det gäller också bränslesystemet. Men bensin kan försämras snabbt och orsaka problem vid start och körning, och i vissa fall också skador på bränslesystemet. Det bästa är att bara köpa så mycket bensin som beräknas gå åt under 30 till 60 dagar. Om du köper bensin som räcker längre än 60 dagar ska en stabiliseringstillsats fyllas i dunken.

Underhållsschema

För att du på bästa sätt ska kunna ta hand om din snöslunga har vi lagt in ett underhållsschema i instruktionsboken. Schemat visar de åtgärder som du bör utföra regelbundet, och ger dig möjlighet att hålla reda på det underhåll som du utför på din snöslunga. Underhållsschemat gäller för normala driftsförhållanden. Om du använder din snöslunga under svårare driftsförhållanden ska du kontakta din återförsäljare om råd angående de speciella förhållandena.

 

Serviceregister

Vi rekommenderar att du håller maskinens serviceregister uppdaterat med dess underhållsschema. Det sänker dina kostnader på lång sikt och bevarar maskinens värde – alltid en fördel. Låt alltid en Honda-återförsäljare utföra service. På så sätt kan du försäkra dig om att Honda originaldelar av hög kvalitet – särskilt tillverkade för din maskin – används.