Din Honda-garanti

Eftersom du förlitar dig på din industriprodukt för att arbeta när du har ett jobb att utföra, har vi sett till att du också har en garanti som du kan förlita dig på.

Vårt löfte

Det finns en enkel anledning till att man ser så många gamla Hondaprodukter som fortfarande används. Våra är byggda bättre för att hålla längre. Och vår helgjutna garanti för privat användning, täcker både tillverknings- och materialfel under en period på fem år från det datum du köpte produkten, så länge du håller dig till serviceschemat. För kommersiellt bruk är garantin 1 år.

Vår garanti har samma omfattning under hela giltighetstiden, vilket innebär att den sista dagen med skydd är exakt lika mycket värd som den första. Låt endast en auktoriserad Honda-återförsäljare utföra eventuellt servicearbete och använd alltid Honda originaldelar.

Grundläggande villkor

Honda-garantin täcker inte följande:

 • Skador som uppstår på grund av ej utfört regelbundet underhåll som anges i instruktionsboken.
 • Skador på motorn som orsakas av reparations- eller underhållsmetoder som inte godkänts av Honda. 
 • Skador på grund av användning av icke-originaldelar eller -tillbehör eller smörjmedel, vätskor och bränsle som inte stämmer med specifikationerna; samt skador som orsakas av andra driftsmetoder än de som beskrivs i instruktionsboken.
 • Skador på bränslesystemet eller motorprestandaproblem som orsakas av förorenat bränsle på grund av felaktig förvaring.

Villkor

Följande omfattas INTE av Hondas garanti

 • Skada som är ett resultat av att det periodiska underhållet (se instruktionsbok) ej har skötts.
 • Skada som orsakats av att reparation eller service utförts av icke auktoriserad serviceverkstad.
 • Skada som är ett resultat av att användningssättet är ett annat än det som är angivet i instruktionsboken.
 • Skada som är ett resultat av användandet av icke originaldelar (piratdelar), ej rekommenderade oljor och smörjmedel samt tillbehör som inte är godkända av Honda.
 • Skada eller försämring p g a åldrande (naturlig blekning av målade ytor eller metallytor, flagning eller annat naturligt åldrande), konsumtionsdelar (slitdelar).
 • Honda ersätter inte reservdelar som slitits p g a naturligt slitage och nötning. Följande reservdelar täcks inte av garantin, om dessa inte behövs som en del i en garantireparation.
  -Tändstift, bränslefilter, luftfilter, däck, hjul,   hjullager, startsnöre, kablar, gummibelägg på matarskruv (snöslunga).
  - Smörjmedel: Olja, fett.
 • Inspektionsrengöring, justering och annat periodiskt underhållsarbete (förgasarrengöring, dränering av motorolja, justering av rem och vajrar).
 • Kostnader i samband med garantianspråket, inkluderande: Kompensation för tidsförlust och resor, kommersiella förluster eller hyreskostnader för ersättningsprodukt samt fraktkostnader.
 • Skada som är resultat av att produkten utsatts för sot, rök, kemiska ämnen, avföring från fåglar, saltvatten, havsluft, salt eller andra miljöfenomen.

Honda-garantins fullständiga villkor finns i produktens instruktionsbok.

PP_GARANTI_5_PRIVAT-2

 

 

PP_GARANTI_1_PROFFS