Underhåll av din Honda

Med lite god omvårdnad håller din Honda ännu längre.

Service och reparationer

Din Honda-återförsäljare är det bästa stället för regelbunden, återkommande service av din maskin. Men det finns också mycket som du som ägare kan göra för att hålla din Honda i perfekt (och säkert) driftskick.

Håll den ren

Lite rengöring räcker långt – inte bara för maskinens livslängd och dagliga drift, utan även för dess restvärde.

Kontroller före drift

Utför alltid en inspektion innan du startar maskinen. Titta i instruktionsboken innan du börjar arbeta och kontrollera motorns oljenivå.

Här är en lista över viktiga säkerhetsåtgärder:

  • Se till att motorn är avstängd innan du påbörjar något underhålls- eller reparationsarbete.
  • Låt motorn svalna helt.
  • Se till att arbetsområdet är tillräckligt ventilerat.
  • Håll cigaretter, gnistor och lågor borta från bränsle och bränslerelaterade delar.

Försämrat bränsle

Om den underhålls ordentligt kommer din Honda att ge dig problemfri drift i många år. Detta gäller även för bränslesystemet. Om din kraftutrustning ska förvaras under en längre tid är det bäst att tappa ur bränslesystemet eftersom bensinens kvalitet snabbt kan försämras. Detta ger upphov till problem med start och körning och, i vissa fall, skada på bränslesystemet.

Underhållsschema

För att hjälpa dig att ta hand om din Honda på rätt sätt har vi bifogat ett underhållsschema i din instruktionsbok. Den beskriver grundläggande procedurer som du bör utföra regelbundet, och gör det möjligt för dig att hålla reda på underhållet du utför på din produkt.

Serviceregister

Vi rekommenderar att du håller maskinens serviceregister uppdaterat med dess underhållsschema. Det minskar dina kostnader på lång sikt och bevarar maskinens värde – alltid en fördel. Se till att service alltid utförs av en Honda-återförsäljare; på så sätt kan du försäkra dig om att Honda originaldelar av hög kvalitet – särskilt tillverkade för din maskin – används.