Produktåterkallelse

EU22i Bärbart elverk

Honda EU22i

Risk för överhettning

Kontrollera nedan om ditt elverk är berört av denna återkallelse

Modell: EU22i

Från serienummer: EAMT-1000001

Till serienummer: EAMT-2099679

Elverk som redan är åtgärdade är märkta med en dekal med texten “7EV” och ingår inte längre i denna återkallelse.

Denna dekal är monterad innanför servicekåpan: HONDA 7EV 16950-Z44.

Symptom

Vi har märkt att det under vissa förhållande kan tränga in saltvatten i en av anslutningarna på styrenheten och orsaka korrosion, som resulterar i ett högre motstånd, och som i värsta fall kan leda till att enheten kan fatta eld.

Det finns dock inga bekräftade fall att någon enhet till dags datum har fattat eld.

Vad bör ni göra?

Vi rekommenderar att ni inte använder ert elverk innan felet är åtgärdat.

Om ni är i behov av att använda ert elverk så var noga med att tillgodose att det är god ventilation kring elverket och kontrollera att sidorna på elverket inte blir heta.

Kontakta er närmaste auktoriserade Honda verkstad och avtala en tid för kontroll av ert elverk.

De byter den felaktiga delen kostnadsfritt.

En auktoriserad Honda serviceverkstad hittar ni lättast på vår hemsida här.

Om ni har några frågor.

Om ni har några frågor eller funderingar angående detta ärende som din auktoriserade Honda serviceverkstad inte kan svara på, kontakta Honda Kundservice: hpesinfo@honda-eu.com

Bränsleläckage från bränslekran

Kontrollera nedan om ditt elverk är berört av denna återkallelse

Modell: EU22i

Från serienummer: EAMT-1000001

Till serienummer: EAMT-1265586

Elverk som redan är åtgärdade är märkta med en dekal med texten “7EP” och ingår inte längre i denna återkallelse.

HONDA 7EP 16950-Z44 Denna dekal är monterad på kåpan

Symptom

I vissa enheter så kan skruvarna som håller ihop bränslekranen lossna under användning och läcka bränsle. Om bränsleläckage eller bränsleångor uppstår så finns risk för brand eller explosion.

Ett bränsleläckage upptäcks vanligtvis av bensinlukten eller synligt läckage under elverket.

För tillfället så finns det inga rapporter om skador på person eller egendom.

Vad bör ni göra?

Vi rekommenderar starkt att ni inte använder ert elverk innan felet är åtgärdat.

Kontakta er närmaste auktoriserade Honda verkstad och avtala en tid för byte av bränslekranen.

De byter den felaktiga delen kostnadsfritt.

En auktoriserad Honda serviceverkstad hittar ni lättast på vår hemsida här.

Om ni har några frågor.

Om ni har några frågor eller funderingar angående detta ärende som din auktoriserade Honda serviceverkstad inte kan svara på, kontakta Honda Kundservice: hpesinfo@honda-eu.com