SEKRETESS- OCH INTEGRITETSPOLICY HONDA (SVERIGE)

Honda har åtagit sig att skydda och respektera din integritet. I detta sekretessmeddelande informerar vi dig om hur Honda Motor Europe Limited (”Honda”, ”vi”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter när du besöker, laddar nerHondas webbplatser och appar som hänvisar till detta sekretess- och integritetsmeddelande (gemensamt benämnt ”Honda Online-innehåll”), eller när du kontaktar Honda i samband med detta. Detta meddelande beskriver också dina personliga dataskyddsrättigheter, inklusive rätten att motsätta sig en del av den behandling som Honda utför. Mer information om dina rättigheter och hur du utövar dem hittar du i avsnittet ”Dina val och rättigheter”. 

Vi kan också ge dig ytterligare information när vi samlar in personuppgifter, där vi anser att det skulle vara bra att tillhandahålla relevant och aktuell information. 

Vilka personuppgifter vi samlar in

Vi behandlar följande typer av personuppgifter:

 • Kontaktinformation: såsom namn, adress, telefon, e-postadress och annan liknande information. 
 • Teknisk information om ditt besök på Honda Online-innehållet: till exempel din IP-adress och ditt operativsystem, typ av webbläsare (för besök på vår webbplats), information om den enhet du använder (t.ex. enhetens serienummer, unikt identifikationsnummer, MAC-adress) och tekniska och händelsebaserade data med avseende på din användning av din enhet (t.ex. internetanslutning och Bluetooth-parkoppling, anslutningsdata och sessionens varaktighet.
 • Information för att skapa en användarprofil: som ditt användarnamn, lösenord eller PIN-kod. 
 • Fordonsinformation: t.ex. bilens chassinummer (VIN) och inköpsdatum. 
 • Produktinformation: till exempel produkt-ID och datum och plats för köpet. 
 • Finansiell information: till exempel ditt bankkonto och betalningsuppgifter.
 • All annan information som du skickar till oss: såsom signaturer, fotografier, åsikter, din plats och all annan information du lämnar som direkt eller indirekt kan hänföras till dig (eller annan fysisk person i livet).  

Varför vi samlar in, använder och lagrar dessa personuppgifter

Vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter av de skäl som anges nedan.

 • Om det är nödvändigt för Hondas legitima intressen, som listade nedan, och där våra intressen inte åsidosätts av dina dataskyddsrättigheter.
 • för att via post marknadsföra Hondas produkter eller tjänster;
 • för att leverera Honda Online-innehållet och relaterade tjänster till dig;
 • för att administrera Honda Online-innehållsresurser; 
 • för att vi ska kunna förbättra och optimera Honda Online-innehållet och Hondas produkter och tjänster;
 • för att svara på din begäran eller förfrågan, till exempel genom att skicka en broschyr, lokalisera närmaste Honda återförsäljare, boka en provkörning, eller boka tid för service av ditt Honda-fordon; 
 • för att meddela återförsäljare och Honda-filialer om kommande service, provkörningar eller andra tidsbokningar med koppling till dig eller ditt fordon;
 • för att kontakta dig för ovanstående två syften (direkt eller via ett företag i Honda-koncernen, en auktoriserad Honda-återförsäljare, en relevant partner eller agent, via e-post, sms eller push-notis; 
 • för att be dig att tycka till eller delta i undersökningar om våra fordon, produkter och tjänster; 
 • för att förstå vilka delar av Honda Online-innehållet som är populärast/används mest, eller vad som behöver bytas ut/uppgraderas; och 
 • för att svara på frågor och klagomål från användarna; och
 • för intern diarieföring.
 • Där du har gett ditt medgivande.
 • Till exempel, för att skicka direktreklam till dig, inklusive information om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig per post, telefon, e-post och online. Vi kommer alltid att ge dig möjlighet att avbeställa direktmarknadsföring. 
 • Om det är nödvändigt för att utföra ett avtal som Honda har med dig. 
 • Till exempel för att underlätta online-betalningar samt för att leverera produkter och tjänster. 
 • Om det är nödvändigt för att uppfylla en lagstadgad skyldighet
 • Om det är nödvändigt för att skydda Hondas legitima intressen och juridiska rättigheter, och där våra intressen inte åsidosätts av dina dataskyddsrättigheter. Skydda våra legitima affärsintressen och lagliga rättigheter. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, användning i samband med regelefterlevnad, reglering, revision, juridiska anspråk (inklusive utlämnande av sådan information i samband med juridisk process eller tvist) och andra rapporteringskrav för etik och efterlevnad. 

Honda kommer också att omvandla personuppgifter till anonyma data och använda dessa (vanligtvis på aggregerad statistisk basis) för forskning och analys för att förbättra Honda Online-innehållet, analysera trender och skräddarsy produkter. Aggregerad personlig information kan inte användas för att identifiera dig eller någon annan användning av Honda Online-innehållet. 

Hur vi delar dina personuppgifter

(a)   Överföringar inom Honda-koncernen 

Vi delar dina personuppgifter med auktoriserade Honda-återförsäljare och serviceverkstäder i EES. En fullständig lista över Honda återförsäljare hittar du här. 

För de ändamål som nämns ovan kommer dina personuppgifter att behandlas i, eller användas av, medlemmar i Honda-koncernen med säte i jurisdiktioner utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) som inte har dataskyddslagar som motsvarar dem inom EES. När vi överför dina data inom Honda-koncernen använder vi oss av standardavtal för dataskydd som har godkänts av Europeiska kommissionen.

(b)   Överföringar till auktoriserade Honda-återförsäljare och serviceverkstäder

Vi delar dina personuppgifter med auktoriserade Honda-återförsäljare och serviceverkstäder i EES. En fullständig lista över Honda återförsäljare hittar du här.

Cars: http://www.honda.se/cars/dealer-search.html

Lawn and Garden: http://www.honda.se/lawn-and-garden/find-a-dealer.html

Marine: http://www.honda.se/marine/dealer-search.html

Industrial: http://www.honda.se/industrial/dealer-search.html

Snowthrowers: http://www.honda.se/snowthrowers/dealer-search.html

(c)   Överföringar till företag som tillhandahåller tjänster enligt avtal 

Dina personuppgifter kommer att delas med företag som tillhandahåller tjänster enligt avtal till Honda-koncernen, till exempel företagen som anges nedan: 

 • Eventleverantör: flera/diverse
 • Webbplatsleverantör: DigitasLBi Limited; UnderstandIT AB
 • Webbplatstjänsteleverantör: DigitasLBi Limited; UnderstandIT AB
 • IT hosting: IBM Belgium SPRL/BVBA, DigitasLBi Limited
 • IT leverantör och underhåll: IBM United Kingdom Limited
 • IT-underhållsleverantör (nuvarande leverantör: IBM United Kingdom Limited) 
 • Försäkringsgivare: Santander Consumer Bank As Norge, Sverige Filial
 • Proffessionella rådgivare: PostNord AB, Exaktaprinting AB, CA Andersson
 • Molnbaserade system: Microsoft Dynamics
 • Google Analytics tillhandahålls för förbättring och optimering av webbplatser: Google LLC 
 • Kundnöjdhetsundersökning: Allianz Helwig Schmidt GmbH, CDK Global Sverige AB, Inmoment Inc
 • Test drive fulfilment (boka provkörning): DigitasLBi Limited; UnderstandIT AB, Honda återförsäljare
 • Dealer contract management system and app development: Snap-on Inc.
 • Roadside Assistance: AGA Alarmcentrale NL B.V, Allianz Helwig Schmidt GmbH
 • Data analysis: webMIS Management Services
 • Kommunikation: PostNord
 • Complaints management: Bosch Service Solutions S.A.U
 • Online betalningsfacilitator: ATOS Worldline Company

Honda.se/bil
Brochure fulfilment: UnderstandIT AB

Honda.se/Power Products
Brochure fulfilment: UnderstandIT AB
Försäkringsgivare: Arctic Insurance AB

Överföringar utanför EES 

Utöver ovanstående ändamål kommer vi att överföra dina personuppgifter till företag utanför EES. När vi gör det kan vi använda standardavtal om dataskydd, som har godkänts av Europeiska kommissionen. Vi kan även överföra dina uppgifter till företag i USA som är medlemmar i EU-US Privacy Shield eller som har företagsregler på plats för att skydda dina uppgifter, vilka har godkänts av EU:s dataskyddsmyndigheter. För mer information, inklusive för att begära ut en kopia av de dokument som används för att skydda din information, vänligen kontakta oss enligt anvisningarna i avsnittet Kontakta oss nedan.

Google Analytics

Om du samtycker till användningen av Google Analytics för prestandaoptimering av din Honda-app, kan Google lagra eller behandla dina data i USA eller något annat land där Google eller dess underleverantörer har anläggningar. Om så är fallet kommer vi att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina data behandlas säkert och i enlighet med detta sekretessmeddelande). 

Tredjepartsappar

Om du laddar ner en app från tredje part från Hondas Online-innehåll, kommer dina personuppgifter att överföras till leverantören av tredjepartsappen direkt i egenskap av separat personuppgiftsansvarig. Honda ansvarar inte för behandlingen av dina personuppgifter av sådana app-leverantörer. Du bör ta dig tid att läsa och förstå hur dina personuppgifter kommer att användas av app-leverantörer innan du laddar ner deras appar. 

(d)   Överföringar till andra 

 • Överföringar till tredje part där vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller om vi anser att detta är nödvändigt för att kunna skydda Hondas, våra kunders eller andras rättigheter eller egendom eller värna vår/deras säkerhet.
 • Överföringar till statliga myndigheter och/eller brottsbekämpande myndigheter om det krävs enligt lag eller för att skydda våra legitima intressen i enlighet med tillämpliga lagar.
 • Överföringar till potentiella eller faktiska köpare i händelse av att Honda, eller någon del av Honda-koncernen, säljer något av sina företag eller tillgångar som innehåller personuppgifter.

Dina val och rättigheter

(a)    Dina allmänna rättigheter och val

 • Du har rätt att be Honda om en kopia av dina personuppgifter; att be om korrigeringradering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter; och att begära att få de personuppgifter som vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart format.
 •  Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter i vissa fall (i synnerhet om vi inte behöver behandla data för att uppfylla ett avtalsvillkor eller andra rättsliga krav).
 • Där vi har bett om ditt samtycke kan du när som helst återkalla detta. Om du ber att få återkalla ditt samtycke till att Honda behandlar dina data, kommer detta inte att påverka någon behandling som redan har ägt rum vid den aktuella tidpunkten.
 • Du har rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Honda som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att den lagliga grunden för behandlingen utgörs av samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.  

Dessa rättigheter kan vara begränsade, till exempel om vi för att tillgodose din begäran skulle avslöja personuppgifter om en annan person, eller om du ber oss att ta bort information som vi är skyldiga enligt lag eller har övertygande legitima intressen att spara. 

(b)    Dina rättigheter och val när det gäller direktmarknadsföring 

Honda kommer att ge dig möjlighet att ge ditt förhandsmedgivande (opt-in) till att dina kontaktuppgifter används för direktmarknadsföring vid den tidpunkt när vi samlar in dina uppgifter.

Om du inte vill att vi ska skickar direktreklam eller använder dina personuppgifter för profilering i samband med direktmarknadsföring, eller för att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte, kan du när som helst be oss att inte göra detta, genom att:

 • Klicka på Avregistrera-länk i direktmarknadsföringsmejlet;
 • Ändra sekretessinställningarna i en app (om tillämpligt på appen); eller
 • Genom att kontakta oss på nedan adress eller e-postadress.

Du har även rätt att invända mot annan användning av dina personuppgifter för profilering, förutsatt att sådan behandling inte är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal med dig eller är tillåten enligt tillämplig lagstiftning.

(c) Din rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet 

Du har också rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet för dataskydd. Tillsynsmyndigheten kan finnas på den plats där du bor, eller där du arbetar, eller när ett brott mot uppgiftsskyddskraven har inträffat.

Datalagring 

Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge som vi behöver för Hondas legitima intresse i enlighet med tillämplig lag, eller för att utföra en tjänst som du har begärt, eller för att uppfylla ett lagstadgat krav. I slutet av lagringsperioden kommer vi att vidta åtgärder för att radera dina personuppgifter eller spara dem i en form där de inte längre kan användas för att identifiera dig.  

Bluffmejl där bedragare använder sig av Hondas namn

Honda är medveten om att det förekommer utskick av bluffmejl, populärt kallas ”phishing-mejl” som kan innehålla meddelanden som platsannonser, jobberbjudanden och meddelanden om vinster i tävlingar. Dessa mejl utger sig för att vara äkta genom att använda sig av Hondas namn och de har som enda syfte att hämta in privat information om konsumenter (t.ex. kreditkortsnummer eller lösenord). Dessa mejl har ingen som helst koppling till Honda och Honda använder sig heller inte av metoder som dessa som kanal för platsannonser eller för att tillkännage vinnare i tävlingar som vi anordnar.

Tyvärr ökar denna typ av bedrägerimejl på internet. Det går till så att bedragarna skickar ett falskt mejl direkt till ett offer, eller genom att personen länkas vidare till en webbplats där denne ombeds att fylla i sina personuppgifter.

Falska jobberbjudanden tenderar att rikta sig till utomeuropeiska individer, eftersom bedragarna i mejl av denna typ ber offret att skicka pengar till dem för att få ett brittiskt visum. Honda begär aldrig att få betalningsuppgifter i samband med jobbansökningar eller i kommunikation som är kopplad till jobbansökningar. Om du tvivlar på äktheten hos ett jobberbjudande, vänligen kontakta Honda Motor Europe Ltd Filial Sverige, Box 31002, 200 49 Malmö, Sweden; eller dpm.nordic@honda-eu.com.

På senare tid har det gjorts mejlutskick som har påståtts komma från Honda med information om att mottagaren skulle ha vunnit en tävling. Honda begär aldrig att få betalningsuppgifter i samband med att man tillkännager vinnare i en tävling eller i kommunikation som är relaterad till tävlingar.

Honda råder dig att – om du får ett mejl med Hondas namn i vilket du ombeds att lämna personuppgifter eller finansiell information och du har farhågor vad gäller mejlets äkthet – behandla denna typ av mejl med extremt försiktighet.

Länkar till tredjepartswebbplatser

Vår webbplats kan, från tid till annan, innehålla länkar till och från webbplatserna för våra partnernätverk, annonsörer och koncernföretag. Honda ansvarar inte för innehållet på webbplatser som är länkade till vår webbplats. När du besöker en tredjepartswebbplats, är det ditt ansvar att se till att du läser sekretesspolicy och de juridiska villkoren som gäller för den webbplatsen

Uppdateringar av detta sekretessmeddelande

Detta sekretessmeddelande kan uppdateras med jämna mellanrum. Vi kommer att uppdatera datumet högst upp i detta sekretessmeddelande när en uppdatering har gjorts av texten och vi uppmanar dig att hålla utkik efter ändringar i detta sekretessmeddelande, som kommer att finnas tillgängligt i Honda Online-innehållet. I en del fall kan vi också aktivt informera dig om specifika datahanteringsaktiviteter eller större ändringar i detta sekretessmeddelande, i enlighet med gällande lag.

Kontakta oss

Honda Motor Europe Limited (company number 857969, Cain Road, Bracknell, Berkshire, England, RG12 1HL) is the data controller for Honda customer and prospect personal data, processed further to this Sekretess- och integritetspolicy. Vår dataskyddsansvariga för Honda-verksamheten i Europa kan kontaktas på DPO@honda-eu.com - endast på engelska). I Sverige, Honda Motor Europe Limited trades as Honda Motor Europe Ltd Filial Sverige, vars adress är Honda Motor Europe Ltd Filial Sverige, Box 31002, 200 49 MALMÖ, Sverige.

Our data protection manager för Honda i Sverige kan kontaktas på dpm.nordic@honda-eu.com. Om du har några frågor kring denna Sekretess- och integritetspolicy, vänligen kontakta oss på dpm.nordic@honda-eu.com.