Underhåll av din Honda

Med lite god omvårdnad håller din Honda ännu längre.

Service och reparationer

En återförsäljare av Hondas produkter för gräsmatta och trädgård är det bästa stället för regelbunden, återkommande service av din maskin. Men det finns också mycket du som ägare kan göra för att hålla den i perfekt (och säkert) driftskick.

Håll den ren

Lite tvättning räcker långt – inte bara för maskinens livslängd och dagliga drift, utan även för dess restvärde. Använd neutrala tvållösningar och skölj ordentligt. Innan du börjar arbeta ska du läsa instruktionsboken och bekanta dig med alla säkerhetsåtgärder.

Kontroller före drift

Utför alltid en inspektion innan du startar maskinen. Titta i instruktionsboken innan du börjar arbeta och kontrollera regelbundet (i tillämpliga fall) motorns oljenivå, knivarnas skick och att säkerhetsskyddet och/eller gräsuppsamlaren sitter ordentligt fast. Kontrollera också att gasreglaget fungerar problemfritt. Om du använder maskinen under torra, dammiga förhållanden eller i höga temperaturer behöver den mer regelbunden service.

Här är en lista över viktiga säkerhetsåtgärder:

  • Se till att motorn är avstängd innan du påbörjar något underhålls- eller reparationsarbete.
  • Låt motorn och avgasröret svalna helt.
  • Undvik att starta utrustningen oavsiktligt genom att först dra av tändkabeln från tändstiftet.
  • Se till att arbetsområdet är tillräckligt ventilerat.
  • Håll cigaretter, gnistor och lågor borta från bränsle och bränslerelaterade delar.

Försämrat bränsle

Blyfri bensin kan försämras snabbt vid förvaring, vilket kan påverka maskinens funktion. Hur länge bensinen kan lämnas kvar varierar, men vi rekommenderar att du tömmer tanken och förgasaren när du förvarar maskinen. Honda-garantin täcker inte skador på bränslesystemet eller motorprestandaproblem som beror på förorenat bränsle.

Serviceregister

Vi rekommenderar att du håller maskinens serviceregister uppdaterat med dess underhållsschema. Det minskar dina kostnader på lång sikt och bevarar maskinens värde – alltid en fördel. Se till att service alltid utförs av en återförsäljare av Hondas produkter för gräsmatta och trädgård; på så sätt kan du försäkra dig om att Honda originaldelar av hög kvalitet – särskilt tillverkade för din maskin – används.