Din Honda-garanti

Vilket jobb du än utför kommer din Honda-produkt för gräsmatta och trädgård fortsätta att arbeta för dig, säsong efter säsong. Och med en omfattande garanti får du ännu högre tillförlitlighet på köpet.

Honda 5-årsgaranti

Hondas produkter för gräsmatta och trädgård täcks av en av de mest omfattande garantier som finns, och den gäller både tillverknings- och materialfel. Din återförsäljare ska registrera din maskin vid köpet – det är så Honda-garantin aktiveras. Du får då ett garantibevis som en bekräftelse på att din produkt blivit registrerad.

När du köper en Honda Miimo får du 5 års garanti från Honda. Tillsammans med försäkringsförmedlaren Arctic erbjuder Honda även en 3-månaders trygghetsförsäkring utan kostnad. Försäkringen gäller även för juridisk person, t ex entreprenörer inom grönyteskötsel. Ingen självrisk!

Garantitid för privat bruk, bensinprodukter, Miimo (inklusive batteri) och batteridrivna produkter: 5 år, tillhörande batteri (batteridrivna produkter = 2 år, startbatteri bensinprodukter = 2 år). Garantitid för multiredskapstillbehör (Versatool): 2 år.

Garantitid för yrkesmässigt bruk, bensinprodukter, Miimo (inklusive batteri) och batteridrivna produkter: 1 år, tillhörande batteri (batteridrivna = 1 år, startbatteri bensinprodukter = 1 år).

För din egen säkerhet och för att produkterna ska fungera på bästa sätt rekommenderar vi att du läser i medföljande instruktionsbok.

Återförsäljaren ska i samband med försäljning överlämna till dig:

• Instruktionsbok

• Garantibevis, utskrivet och stämplat av återförsäljaren

Med försäljningsdatum räknas den dag då produkten garantiregistreras hos Honda.

Honda har 5 års garanti på Miimo gäller, privat bruk. För att garantin ska gällas krävs underhåll i enlighet med de servicescheman som finns i instruktionsboken (med allt servicearbete registrerat) utfört hos en auktoriserad återförsäljare samt att Honda original reservdelar används vid en eventuell reparation. Garantin gäller ej slitdelar eller skador orsakade av ovarsam hantering. För professionellt bruk är garantin 1 år.

 

Villkor


Följande omfattas INTE av Hondas garanti

 • Skada som är ett resultat av att det periodiska underhållet (se instruktionsbok) ej har skötts.
 • Skada som orsakats av att reparation eller service utförts av icke auktoriserad serviceverkstad.
 • Skada som är ett resultat av att användningssättet är ett annat än det som är angivet i instruktionsboken.
 • Skada som är ett resultat av användandet av icke originaldelar (piratdelar), ej rekommenderade oljor och smörjmedel samt tillbehör som inte är godkända av Honda.
 • Skada eller försämring p g a åldrande (naturlig blekning av målade ytor eller metallytor, flagning eller annat naturligt åldrande), konsumtionsdelar (slitdelar).
 • Honda ersätter inte reservdelar som slitits p g a naturligt slitage och nötning. Följande reservdelar täcks inte av garantin, om dessa inte behövs som en del i en garantireparation.
  - Tändstift, bränslefilter, luftfilter, däck, hjul, hjullager, startsnöre, kablar, gummibelägg på matarskruv (snöslunga).
  - Smörjmedel: Olja, fett.
 • Inspektionsrengöring, justering och annat periodiskt underhållsarbete (förgasarrengöring, dränering av motorolja, justering av rem och vajrar).
 • Kostnader i samband med garantianspråket, inkluderande: Kompensation för tidsförlust och resor, kommersiella förluster eller hyreskostnader för ersättningsprodukt samt fraktkostnader.
 • Skada som är resultat av att produkten utsatts för sot, rök, kemiska ämnen, avföring från fåglar, saltvatten, havsluft, salt eller andra miljöfenomen.

Honda-garantins fullständiga villkor finns i produktens instruktionsbok.

Honda Miimo trygghetsförsäkring – upp till 10 års trygghet!

När du köper en Honda Miimo får du 5 års garanti från Honda. Tillsammans med försäkringsförmedlaren Arctic erbjuder Honda även en 3-månaders trygghetsförsäkring utan kostnad.

Försäkringen gäller även för juridisk person, t ex entrprenörer inom grönyteskötsel. Ingen självrisk!

Försäkringen omfattar plötsliga/oförutsedda utifrån kommande skador på din Miimo. Detta betyder att du genom försäkringen kan få ersättning om du skulle råka ut för en stöld eller om åskan skulle slå ner och skada din Miimo. Denna försäkring gäller i 3 månader därefter kommer du att få ett erbjudande om att förlänga försäkringen 1 år i taget ända upp till 10 år. När garantin tar slut omfattar försäkringen även plötsliga och oförutsedda inifrån kommande skador. Detta ger dig som ägare ytterligare skydd för maskinskador när garantin har löpt ut.

Vem gäller försäkringen för?
Försäkringen gäller för dig som ursprunglig köpare och/eller ägare till produkten. Försäkringen kan även överlåtas till annan som genom lagligt förvärv har tagit över produkten.

Villkoren
Trygghetsförsäkringen är ett komplement till din hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Din ordinarie försäkring ersätter kostnaderna i samband med en maskinskada eller en plötslig/oförutsedd utifrån kommande skada inklusive stöld, med avdrag för självrisk och eventuell värdeminskning. Trygghetsförsäkringen går därefter in och ersätter dig för självrisk och eventuell åldersavdrag, ersättningen är maximerad till inköpspriset på produkten. 

Trygghetsförsäkringen går in och ersätter självrisken och åldersavdraget som hem-, villa- eller fritidshusförsäkring drar av vid en skada. Omfattar hem-, villa- eller fritidshusförsäkringen inte skadan på din Miimo så går trygghetsförsäkringen in och täcker skadan även om det skulle vara under din självrisk hos ordinarie försäkring. Skadan måste dock överstiga 300 kr.

Din insats
Du som kund kommer att bli registrerad av din återförsäljare för garantin och försäkringen. Inom 3 månader kommer du att få ett erbjudande om att förnya försäkringen i ytterligare ett år. Gör du detta kommer du att kunna förnya försäkringen upp till 10 år. Får du inte ett ervjudande hör du av dig till din återförsäljare eller Arctic.

Åtgärder vid skada
När skada inträffar ska du som kund kontakta en Honda-auktoriserad återförsäljare, sedan ska en skadeanmälan göras så snart som möjligt till Arctic Seals AB. 

Tillsynsmyndighet
Försäkringsbolag och försäkringsförmedlare står under Finansinspektionens tillsyn.

Frågor
Har du frågor kring din Miimo så ska du kontakta din återförsäljare. Har du frågor kring försäkringen vänder du dig till Arctic på telefonnummer 08-746 05 60, e-post: kundtjanst@arctic.se eller faxnummer 08-746 88 49. 

Premietablå (Första årets premie År 1)
Miimo 1000: 290 kr
Miimo 1500: 315 kr
Miimo 1500 LIVE: 351 kr
Miimo 2500: 371 kr
Miimo 2500 LIVE: 399 kr
Miimo 4000 LIVE: 451 kr

PP_GARANTI_5_PRIVAT-2

 

 

PP_GARANTI_1_PROFFS