Operatörssäkerhet

Vi vill att du ska kunna utnyttja din utrustning för gräsmatta och trädgård från Honda på bästa sätt – men vi vill också kunna garantera din säkerhet.

Säkerhet

Se till att du är säker

Så vi ber dig observera alla aspekter av säkerhet, både din egen och andras. Det är extremt viktigt att följa alla regler; du hittar dem i din instruktionsbok (ha den nära till hands!). Innan du börjar arbeta ska du läsa instruktionsboken noggrant och se till att du förstår de specifika driftsprocedurerna för din maskin och den exakta betydelsen av dekalerna som sitter på den.

Innan du startar

Läs instruktionerna!

 • Se till att du förstår reglagen och vet hur du snabbt stänger av motorn.
 • Låt aldrig barn eller någon som inte känner till instruktionerna använda den.
 • Använd endast maskinen för det arbete den är avsedd för.

Förberedelser

Innan du ens kommer i närheten av påslagningsknappen ...

 • Var noga med att bära rejäla skor och långbyxor vid klippning, och använd inte utrustningen barfota eller i sandaler.
 • Inspektera noga området där utrustningen ska användas och ta bort alla föremål som kan slungas iväg av maskinen – stenar, grenar, taggtråd o.s.v.
 • Se till att ingen befinner sig i området där du avser att arbeta.
 • Förvara bränslet i lämpliga behållare och fyll på bränsle utomhus när motorn är kall.
 • Innan maskinen används ska du inspektera den visuellt avseende lösa bultar och slitage.

Drift

När du använder maskinen:

 • Kör inte motorn i ett slutet utrymme.
 • Använd endast maskinen i dagsljus eller i god artificiell belysning.
 • Se till att du alltid är säker på foten.
 • Håll händer och fötter på behörigt avstånd från motroterande delar.
 • Lämna aldrig maskinen utan tillsyn med motorn igång.
 • Använd inga tillbehör som inte rekommenderas i instruktionsboken.

Förvaring

Arbetet är inte slutfört förrän du gjort följande:

 • Låt motorn svalna innan den förvaras i ett stängt utrymme – och förvara den aldrig med bensin i tanken. Töm tanken utomhus, när motorn är kall.
 • Se till att utrustningen är fri från gräs och växtrester, för att minska brandrisken.

Instruktionsboken är din omfattande guide för förberedelser, drift och förvaring av maskinen.