Felsökningsguide Miimo 300/500

Om du får problem med robotgräsklipparen Miimo 300/500, se efter om du kan hitta en lösning i följande information. Du hittar mer hjälp i Användarhandboken, och du kan även kontakta din lokala återförsäljare.

Felsökningsguide

 • Felmeddelande: "Ingen slingsignal"

  Ingen signal tas emot från dockningsstationen. Kontrollera att dockningsstationen har ström. Om meddelandet finns kvar eller om dockningsstationens lysdiod blinkar gult, kontrollera om begränsningsslingan är korrekt ansluten och om det finns några andra liknande gräsklippare i området. Om meddelandet fortfarande finns kvar, kontakta din återförsäljare. Om lysdioden lyser grönt, kontrollera att begränsningsslingans kontakter är rättvända. Begränsningskabeln från höger ska vara kopplad till 0:an, från vänster till 1-4"

   

 • Felmeddelande: "Utanför slinga"

  Miimo har lämnat arbetsområdet och är utanför begränsningsslingan. Flytta Miimo tillbaka till arbetsområdet. Om meddelandet finns kvar, kontrollera att begränsningsslingan är korrekt ansluten och att det inte finns några andra liknande gräsklippare i området. Om meddelandet fortfarande finns kvar, kontakta din återförsäljare.

   

 • Tråden i begränsningsslingan är slak och ligger ovanpå marken, eller en märla sticker upp från marken

  Fixera tråden på nytt med reservmärlorna. Var försiktig så du inte snubblar på tråden. Kontakta din återförsäljare om du behöver mer hjälp.

   

 • Felmeddelande: "Lyft"

  Höljet har lyfts upp av t.ex. en sten. Ange PIN-koden så att meddelandet försvinner. Kontrollera att höljet återgår till rätt position. Om höljet är svårt skadat eller meddelandet finns kvar, kontakta din återförsäljare.

   

 • Felmeddelande: "Hinderavkänning"

  Sensorn har upptäckt ett hinder eller något annat. Ange PIN-koden så att meddelandet försvinner. Känn efter att det flytande höljet inte sitter fast. Om meddelandet finns kvar, kontakta din återförsäljare.

   

 • Felmeddelande: "Låg batteri temp."

  Batteritemperaturen är alltför låg.Flytta Miimo till en plats där temperaturen är minst 5◦ C, tryck på PÅ-knappen och vänta tills meddelandet försvinner. Om meddelandet finns kvar, kontakta din återförsäljare.

   

 • Felmeddelande: "Hög batteri temp."

  Batteritemperaturen är alltför hög. Tryck på PÅ-knappen, (flytta till skuggan eller till en sval plats) och vänta tills meddelandet försvinner. Om meddelandet finns kvar, kontakta din återförsäljare.

   

 • Felmeddelande: "Upp & ner"

  Miimo är uppochner.  Placera Miimo på en plan yta och ange PIN-koden så att meddelandet försvinner. Om meddelandet finns kvar, kontakta din återförsäljare.

   

 • Felmeddelande: "Låg batterispänning"

  Batteriet är inte tillräckligt laddat. Ladda Miimo i dockningsstationen. Om meddelandet finns kvar, kontakta din återförsäljare.

   

 • Felmeddelande: "Hög batterispänning"

  Batteriet är alltför uppladdat. Ta bort Miimo från dockningsstationen, tryck på PÅ-knappen och vänta tills meddelandet försvinner. Om meddelandet finns kvar, kontakta din återförsäljare.

   

 • Felmeddelande: "Ej i drift"

  En felaktig PIN-kod har angetts tre gånger i följd. Vänta fem minuter och ange sedan rätt PIN-kod. Om du glömt bort PIN-koden, kontakta din återförsäljare.

   

 • Felmeddelande: "Knappsats"

  En knapp trycktes in medan Miimo arbetade (med kontrollpanelen stängd). Öppna kontrollpanelens kåpa och kontrollera om några främmande föremål har fastnat innanför. Om meddelandet finns kvar efter att du tagit bort föremål, kontakta din återförsäljare.

   

 • Felmeddelande: "ENT-knapp"

  Enter-knappen trycktes in medan Miimo arbetade (med kontrollpanelen stängd). Öppna kontrollpanelens kåpa och kontrollera om några främmande föremål har fastnat innanför. Om meddelandet finns kvar efter att du tagit bort föremål, kontakta din återförsäljare.

   

 • Miimo kan inte laddas

  Kontrollera anslutningarna och ladda Miimo på nytt. Om den inte kan laddas, kontakta din återförsäljare.

   

 • Miimo undviker ett område, Miimo har stannat eller knivarna har stannat

  Miimo undviker sluttningar med betydligt mer än 20 graders lutning.  Av säkerhetsskäl stannar kniv- och drivmotor vid en lutning på 35+/−5 grader. Ange PIN-kod för att starta om Miimo på en slät, plan yta.

   

 • Miimo stannar ofta

  Användning av denna produkt tillsammans med andra trådlösa produkter, fjärrkontroller eller elstängsel garanteras inte. Fundera över andra möjliga elektriska störningar och kontakta din återförsäljare för vidare diskussion.

   

 • Miimo lämnar det inställda området eller fungerar inte enligt inställningarna

  Kontakta din återförsäljare.

   

 • Miimo låter konstigt

  Kontakta din återförsäljare.

   

 • Felmeddelande: "Datum/Tid återst"

  Batteriet har laddats ur under en längre förvaring. Klockan har återställts. Ställ in aktuellt datum och aktuell tid. Tiden måste vara i 24-timmarsformat.

   

 • Excessive Tilt error message showing

  Place the lawnmower on a flat surface and enter the PIN so that the message disappears. If the message does not disappear, contact your dealer.

Hittar du inte informationen du söker? Kontakta din återförsäljare för att få hjälp.