Design för återvinning

Honda har utvecklat en teknologi som förenklar och förbättrar följande: demontering, materialidentifikation, möjligheten till återanvändning och möjligheten till återvinning.

Honda har utvecklat en teknologi som förenklar och förbättrar följande: demontering, materialidentifikation, möjligheten till återanvändning och möjligheten till återvinning.

Genom att implementera dessa teknologier har Honda genomfört följande förbättringar:

 • Användandet av bly har minskats med en tredjedel jämfört med 1996 års nivå genom:
  - Eliminerandet av bly som fogning i sammansättandet av bensintanken
  - Användandet av aluminium i kylaren, kopparlegerade batterianslutningar och värmepaket i koppar
  - Användandet av blyfria, PVC-isolerade elnät
 • Instrumentbrädan är tillverkad av en lätt återvunnen plast i monomaterial.
 • PVC fasades ut från flera komponenter (t ex dörrlister, innertak m m).
 • Alla delar av plast över 5 g märks för lättare igenkännande.
 • Återvunnen plast används istället för ny, för att hushålla med naturresurser.

Omfattningen av arbetet är modellrelaterat, men Honda tar upp utmaningen att ständigt förbättra sig och öka sina ansträngningar inom detta område.