Sekretesspolicy

Honda Sverige gör sitt allra bästa för att skydda och respektera din integritet. Vi hanterar alla personuppgifter med stor omsorg och inom ramen för personuppgiftslagen. Denna integritetspolicy ligger till grund för hur vi behandlar all personlig information vi samlar in från dig, eller som du förser oss med. Läs följande text noggrant så att du förstår vår inställning till och vår praxis gällande din personliga information och hur vi behandlar den. 

För efterlevnaden av Dataskyddsdirektivet 1998 ("direktivet") och personuppgiftslagen är Honda Sverige personuppgiftsansvarig. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Honda Sverige finns på adressen:

Videörtsvägen 2, 232 61 Arlöv

 

Informationsinsamling

Vi kan komma att samla in och bearbeta följande data om dig:

1. Kontaktinformaton som du anger genom att fylla i formulär på vår webbplats www.honda.se, inklusive information som du anger när du:

• prenumererar på någon av våra e-kommunikationer,

• beställer en broschyr,

• bokar en provkörning,

• registrerar en produkt eller ändrar information om ditt fordons ägarskap,

• begär information om en specifik produkt,

• begär att bli uppringd,

• svarar på en kampanj,

• deltar i en tävling eller ett erbjudande,

• ställer en fråga till oss eller kommer med synpunkter.

2. Detaljer om ditt besök på vår webbplats inklusive men inte begränsat till, trafikdata, platsdata, webbloggar och annat kommunikationsdata och de resurser du använder. 

Du ges möjlighet att välja bort alternativet att få information från oss eller våra partner vid tidpunkten då du anger din detaljinformation och vid varje tillfälle du därefter kontaktas.

IP-adresser

Vi kan komma att samla in information om din dator, inklusive din IP-adress om så tillgänglig, om operativsystem och typ av webbläsare, för systemadministration och för att rapportera sammanställd information till våra annonsörer. Detta är statistisk data om våra användares webbsurfningsaktiviteter och mönster och innehåller ingen personlig information.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats för att kunna särskilja dig från andra användare av webbplatsen. Cookies gör att vi kan ge dig en bättre upplevelse när du besöker vår webbplats och ger oss även möjlighet att förbättra den. Läs mer om de cookies vi använder och i vilket syfte vi använder dem i vår Cookie-policy, genom att klicka här. Om du vill avaktivera cookies finns information om detta i din webbläsares hjälpfil.

Platsen för lagring av dina personuppgifter

De data som vi samlar in från dig kan, med ditt aktiva samtycke, överföras till och lagras på en plats utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). De kan även bearbetas av personal som arbetar utanför EES vilka arbetar för oss eller för någon av våra leverantörer. Genom att ange dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring eller bearbetning på detta sätt. Vi vidtar alla skäligen nödvändiga steg för att säkerställa att dina data behandlas säkert och i enlighet med god sed och denna integritetspolicy. 

Dessvärre är det inte möjligt att utesluta alla risker förenade med överföring av data via internet. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för dina data som överförs till vår webbplats. All överföring sker på din egen risk. När vi väl tagit emot din information, använder vi strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka undvika obehörig åtkomst. 

Hur informationen används

Vi använder information om dig på följande sätt:

• För att säkerställa att innehållet på vår webbplats presenteras på lämpligaste sätt med hänsyn till dig och den dator du använder;

• För att förse dig med den information om våra produkter, tjänster, erbjudanden eller tekniska utveckling som du begär från oss eller som vi upplever kan intressera dig, i de fall du gett samtycke till att bli kontaktad för sådant ändamål;

• För att kontakta dig gällande dina åsikter om våra produkter och tjänster, vilka kan användas för marknadsföring, undersökningar och analys, i de fall du gett samtycke till att bli kontaktad för sådant ändamål.

Vi kan även använda dina personuppgifter, eller ge medgivande till utvalda tredjepartsleverantörer att använda dina data, för att förse dig med information om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig. Vi eller de kan också kontakta dig gällande dessa via post eller telefon. 

Genom att lämna din e-mailadress ger du ditt samtycke till att Honda i den mening som avses i personuppgiftslagen behandlar dina personuppgifter i syfte att t.ex. skicka erbjudanden från oss och våra samarebetspartner. Samtycket innefattar även särskilt samtycke till att personuppgifterna förs över till tredje land.

Val/aktivt samtycke eller undanta mig

Du kommer att ges möjlighet att ge aktivt samtycke till, eller be att du undantas från, att din kontaktinformation används enligt ovanstående beskrivning, när dina uppgifter registreras. 

När du till exempel beställer en broschyr, så kan du meddela oss att du inte vill ta emot någon annan information från Honda eller våra partner, eller du kan meddela oss om hur du vill bli kontaktad med information som kan intressera dig.

Om du inte vill att vi ska använda dina data enligt ovanstående beskrivning, eller lämna uppgifterna till tredjepartsleverantör för marknadsföringsändamål, markera då motsvarande ruta på formuläret på vilket vi samlar in dina data. 

Om du inte längre vill ta emot e-post eller annat marknadsföringsmaterials från oss, kan du när som helst meddela oss om att bli undantagen som mottagare av denna kommunikation, på något av följande sätt:

 

• genom att svara på ett e-postmeddelande med texten "unsubscribe" i ämnesfältet,

• genom att markera undantagsrutan på svarsformuläret och registrera det,

• genom att skriva till Honda Sverige, Videörtsvägen 2, 232 61 Arlöv

 

 

Utlämna din information

Vi kan komma att lämna ut dina personliga data till någon medlem av vår grupp, auktoriserade reparatörer eller tredjepartsleverantörer som arbetar för Hondas räkning. 

Vi kan även lämna ut din personliga information till tredjepartsleverantörer, om vi är skyldiga att lämna ut eller dela med oss av dina personliga data för att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att genomdriva våra Användarvillkor, eller för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för Honda, våra kunder eller andra. 

Falska e-postmeddelanden som använder Hondas namn

Honda är medvetet om falska e-postmeddelanden, så kallat nätfiske, vilka kan innehålla meddelanden om lediga jobb, jobberbjudanden och meddelanden om vunna tävlingar. I dessa e-postmeddelanden används Hondas namn för att de ska se äkta ut och syftet är att få tag i privat information om konsumenter (t.ex. kreditkortsnummer eller lösenord). Dessa e-postmeddelanden har ingenting att göra med Honda och Honda använder inte dessa metoder för att annonsera lediga jobb eller kommunicera med vinnare av tävlingar. 

Dessvärre är dessa falska e-postmeddelanden ett växande bedrägeriproblem, på internet. Denna verksamhet genomförs antingen genom att e-postmeddelanden skickas direkt till utvald person, eller genom att de hänvisas till en webbplats där personlig information begärs.

Honda begär aldrig betalningsinformation i samband med jobbansökningar eller i någon kommunikation relaterad till sådana. Om du tvekar det minsta angående äktheten i ett rekryteringserbjudande, kontakta nordic.human.resources@honda-eu.com.

Tidigare e-postmeddelanden om vinster har påståtts vara från Honda. Honda begär aldrig betalningsinformation gällande tävlingsvinnare eller i någon kommunikation relaterad till dessa.

Honda rekommenderar att alla e-postmeddelanden du mottar med Hondas namn, vari personlig information eller finansiell information efterfrågas och där du är tveksam om äktheten, behandlas med mycket stor försiktighet. 

Aktivitet på webbplatsen

Korrigering/uppdatering/åtkomst till personlig information

Om din personliga information ändras (sådant som postnummer, e-postadress, osv.), eller om vi har felaktig information, kommer vi att sträva efter att korrigera, uppdatera eller ta bort din personliga information från vår databas. Om du vill göra en rättelse av dina personuppgifter på grund av en förändring eller felaktighet ber vi dig att kontakta oss. Du når oss via formuläret "Uppdatera din information" eller genom att ringa oss på 040-38 07 00.

Länkar till tredjepartsleverantörer

På vår webbplats kan det då och då finnas länkar till och från webbplatser för våra partners nätverk, annonsörer och dotterbolag. Honda ansvarar inte för innehållet på några webbplatser som är länkad till dess webbplats. När du går till webbplatsen för en tredjepartsleverantör, åligger det dig att säkerställa att du läst de integritetspolicys och användarvillkor som gäller den webbplatsen.

Meddelanden om ändringar

Om vi beslutar oss för att ändra vår integritetspolicy, kommer vi att meddela detta på vår hemsida så att du alltid är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka förhållanden, om något, vi lämnar ut den. Om vi vid något tillfäller beslutar oss för att använda dina personliga data på ett sätt som skiljer sig från det som beskrevs då den samlades in, kommer vi att meddela dig via e-post. Du får möjlighet att välja om du vill eller inte vill att vi använder informationen på detta sätt.