Hondas mål: Noll trafikolyckor år 2050

den 13 december 2021

Hondas mål: Noll trafikolyckor år 2050

Om du kör en bil eller motorcykel av märket Honda kommer du inte att råka ut för några trafikolyckor. Det är Hondas ambitiösa mål till år 2050.

Honda har två huvudstrategier för att uppnå noll trafikolyckor till år 2050. Dels handlar det om att skapa säkerhetsfunktioner och -system som stödjer den individuella föraren, dels är det fråga om att ta fram teknik som ser till att alla som använder en väg kan kommunicera med varandra.

Om vi börjar med den första delen tar Honda nya steg hela tiden. Med Honda SENSING 360, som du kan läsa mer om i en annan artikel i förra nyhetsbrevet, har Honda löst gåtan med döda vinkeln, det vill säga när föraren inte ser det fordon eller den fotgängare som befinner sig snett bakom bilen. Med hjälp av kamera och radarenheter som finns i bilens alla hörn finns inte längre någon död vinkel – alla vinklar är täckta så att du som förare ser överallt runt om bilen. Tekniken kommer att införas på alla bilmodeller på alla marknader senast 2030. Honda kommer även att utveckla säkerhetstekniker för motorcyklar och fortsätta utveckla de avancerade förarhjälpsystem som redan finns.

AI stödjer föraren
Honda kommer att använda artificiell intelligens (AI) för att individanpassa säkerheten. AI används för att upptäcka risker i bilkörningen, och individanpassa hjälp som beror på trafiksituationen och vem det är som kör genom analys av hur föraren brukar hantera bilen. I en studie tittar Hondas forskare bland annat på hur hjärnan fungerar när det gäller risktagning. En av funktionerna som utvecklas ska bidra till att minska förarens trötthet, exempelvis att sätet vibrerar till om man är trött.

Istället för att hjälpa till när olyckan håller på att ske, ska de AI-stödda förarverktygen både se till att hålla föraren ifrån risker men också minimera antalet misstag som görs av människor, vilket står för mer än 90 procent av alla trafikolyckor. De underliggande teknikerna ska utvecklas under första halvan av 2020-talet medan de praktiska tillämpningarna ska tas fram under andra halvan av 2020-talet.

Undviker potentiella faror
Den andra delen av strategin handlar om att koppla samman alla ”väganvändare” genom telekommunikation. Det här systemet ska förstå varje förare eller fotgängares miljö och situation. Systemet räknar ut var potentiella risker finns och kommunicerar det till de som är inblandade innan något allvarligt hinner hända. Informationen ska komma från alla vägkameror, kameror som sitter i bilar, mobiltelefoner osv, samlas på en server där alla data analyseras och ligger till grund för en virtuell kopia av trafikmiljön. Systemet ska sedan kommunicera med alla användare och uppmuntra till olika handlingar för att olyckor ska kunna undvikas.

Visst vore det skönt om vi slapp oroa oss för trafikolyckor?

Se närmaste återförsäljare