VÅR NYA ELBIL

Ett nytt sätt att köra bil medför såväl ny terminologi som ny teknik. För att göra dig lite mer bekant med elterminologin har vi sammanställt en lista med termer som specifikt avser el- och vissa hybridfordon.

Vy framifrån av Honda Sports EV Concept.

Fordonstyper

Batteridrivet elfordon (Battery Electric Vehicle, BEV) och elfordon (Electric vehicle, EV)

Precis som vår elbil samt Sports EV konceptbil som presenterades på motormässan i Tokyo avser termerna EV och BEV endast helelektriska fordon som drivs av en elmotor och med elektricitet från litiumjonbatterier.

Uppladdningsbart elektriskt hybridfordon (Plug in PHEV)

En bil som kombinerar en traditionell förbränningsmotor med ett uppladdningsbart batteri. Detta möjliggör såväl körning på ren eldrift, en längre resa som utnyttjar bensinmotorn, eller en kombination av bensin- och elmotorn.

Uppladdningsbart fordon (PiV)

Detta är en övergripande term för alla bilar med en kontakt för laddning av litiumjonbatterier – inklusive batteridrivna elfordon och uppladdningsbara hybrid-elfordon.

Fordon med extremt låga utsläpp (Ultra-Low Emission Vehicle, ULEV)

Rena elbilar får i dagsläget upp till 60 000 kr i bonus vid nybilsköp för privatperson. Rena elbilar får i dagsläget upp till 60 000 kr i bonus vid nybilsköp för privatperson.

EV med längre räckvidd

En elbil med en liten bensinmotor som bara används för att ladda upp batterierna när dessa börjar tömmas. Dessa små bensinmotorer har inte utformats för att driva fordonet.

Fordon som drivs av ny energi (New Energy Vehicle, NEV)

Detta begrepp avser fordon som helt eller delvis drivs av elektricitet, exempelvis batteridrivna elfordon och uppladdningsbara hybrid-elfordon.

Elfordon med bränsleceller (FCEV)

Fordon med bränsleceller (FCEV), exempelvis Honda Fuel Cell Clarity, behöver inte laddas upp. Dessa fordon genererar elektricitet som driver elmotorn genom att använda syre och komprimerat väte istället för ett batteri. Honda Clarity är en avgasfri bil – den elektriska kraften genereras av väte.

Fordon med alternativt bränsle

Detta begrepp används för fordon som drivs med andra bränslen än traditionell bensin eller diesel och omfattar motorer som inte enbart drivs med bensin, exempelvis batteridrivna elfordon, uppladdningsbara hybrid-elfordon och soldrivna fordon.

Teknisk ritning från Honda över olika laddningstyper.

Batterier och kontakter

Kontakter på laddningskabel

Typ 1: En fempolig kontakt med klämma. Typ 2: En sjupolig kontakt med avfasad kant, används vanligtvis på elfordon från europeiska tillverkare. Typen CHAdeMO är en rund fyrpolig kontakt som endast används för snabbladdningsstationer. Den är vanligtvis kompatibel med elfordon från asiatiska tillverkare.

Kombinerat laddningssystem (CCS)

Denna kontakt har standardiserats av EU och används endast för snabbladdningsstationer. Den är kompatibel med elfordon från europeiska tillverkare. Detta är samma kontakt som passar i ett vanligt eluttag och kan användas för att ladda upp vissa elfordon, men den saknar den säkerhet, hastighet och trygghet som specialsystemen har.

LI-jonbatteri

En förkortning för det uppladdningsbara litiumjonbatteri som används i BEV- och PHEV-fordon. Precis som batterier i bärbara datorer och mobiltelefoner kan de återvinnas.

Ladda en elbil

Påfyllningsladdning

Här parkerar du och laddar ditt elfordon medan du uträttar dina ärenden. Offentliga laddstationer hittar du via internet eller genom att ladda ned specifika appar.

Laddning hemma

Att ansluta din elbil så att den laddas upp medan den står parkerad hemma – vanligtvis över natten – är det mest effektiva. Att installera en laddningsstation hemma är det bästa och säkraste sättet att ladda din elbil.

Laddning under färd

Många bensinstationer längs motorvägarna har numera installerat snabbladdningsstationer. Dessa körs med system som låter dig ladda din elbil upp till 80% av kapaciteten på bara 30 minuter.

Räckvidd per timme (RPH) och kilowattimme (kWh)

RPH är räckvidden i km per timmes laddning. kWh däremot är en energienhet som motsvarar den energi som överförs under en timme av en kilowatt energi. Samtliga elbilsbatterier mäts i kilowattimmar.

Enfasström och trefasström

Det här är vad alla jordade standardkontakter som finns i de flesta hem och på de flesta företag erbjuder. Elektricitet med en fas kan driva "POD Point"-laddare med upp till 7 kW och ge upp till 50 km räckvidd per timmes laddning (RPH). Trefas finns ofta på kommersiella och industriella anläggningar. Här matas tre växelströmmar med samma spänning, vilket krävs för säker laddning med snabbladdare.

Närbild på batterikraften i Honda Urban EV Concept.

Laddningstyper

Underhållsladdning

Den laddningstyp som tar längst tid och främst bör användas för längre uppladdning hemma över natten. Använder jordad standardkontakt. Denna typ av laddning saknar emellertid de säkerhetsfunktioner som finns i en laddstation speciellt avsedd för batteridrivna elfordon.

Långsam laddning

Detta är ett bättre – och säkrare – alternativ för hemmaladdning och möjliggör såväl påfyllningsladdning som laddning över natten via en särskilt avsedd laddstation. POD Point Solo på 3,7 kW är ett bra exempel på denna typ av laddstation och ger snabbare laddning än med en 3-polig kontakt.

Snabbladdning

Dessa laddstationer finns på bensinstationer längs motorvägarna. Snabbladdare laddar upp till 80 % på så lite som 20 minuter. Detta är bra att veta inför längre resor och resor utanför ditt närområde.

Räckviddsångest

Term som betecknar rädslan att batteriet ska ta slut när man kör en uppladdningsbar elbil. Detta är mycket vanligt och fullt normalt, men kan undvikas genom att toppa upp batteriladdningen närhelst du kan och oavsett var du parkerar under dagen.