Service och underhåll

* Var kan jag beställa en verkstadsmanual till min bil?

Information från verkstadsmanualer kan köpas via "MaRIS". Länken hittar du längst ner på denna sida.

* Hur ofta behöver jag byta olja i bilen?

Det finns många faktorer som påverkar hur ofta oljan behöver bytas (klimat, körtid, stads- eller landsvägskörning osv.). Om bilen är utrustad med servicepåminnare visas automatiskt en påminnelse på mulitdisplayen när oljan behöver bytas. För alla andra bilar finns specifik information i avsnittet om planerad service i serviceboken.

* Vilken olja rekommenderas av Honda till min bil?

Se specifikationerna i instruktionsboken eller fråga din lokala Hondaåterförsäljare om råd.

* Kan ni skicka en ny servicebok till min bil?
* Kan ni fylla i min nya servicebok med all service som tidigare har utförts?

Bruksanvisningar, servicebok och instruktionsbok kan bara beställas hos din Hondaåterförsäljare.

Om du tappar bort serviceboken kan dokumentationen bara fyllas i av den återförsäljare som tidigare utförde arbetet.

* När behöver jag byta kamrem på bilen?

Se serviceboken för vad som gäller just din Honda.

* Vad är syftet med kupéfiltret?

Kupéluftfiltret fyller flera funktioner:
* Skyddar passagerarna från damm, avgaser, pollen och andra luftföroreningar.
* Skyddar luftkonditioneringssystemet från smuts.
* Förbättrar den passiva körsäkerheten eftersom det förhindrar att vindrutan immar igen.

Originalkupéfilter från Honda är anpassade och byggda för varje enskild Hondabil. Skillnaden mot andra eftermarknadsprodukter finns till största delen under ytan:
* Nästan 100 % av partiklarna större än 3 µm fastnar i filtret.
* Monteringen i flera lager kombinerar olika filtermaterial på ett optimalt sätt.
* "Sandwichkonstruktionen" ger höga prestanda.
* Den vattenavvisande konstruktionen hindrar tillväxt av mikroorganismer.

Regelbundna byten av kupéfiltret hos en auktoriserad Hondaåterförsäljare garanterar att filtreringen fortsätter fungera som det ska.