Lås och nycklar

* Var/hur kan jag beställa en reservnyckel till min Honda?

Reservnycklar kan bara beställas hos din lokala Hondaåterförsäljare. Du måste påvisa att du äger fordonet.

* Varför har jag fått en röd nyckel tillsammans med bilen?

Vissa bilar som byggdes 1995–1999 är försedda med en startspärr som inkluderar en röd huvudnyckel. Nyckeln används enbart till att ställa in systemet och till att programmera de vanliga nycklarna. Den röda nyckeln ska inte användas till att starta bilen.

* Jag har tappat bort min röda nyckel, varför måste jag byta styrdatorn?

Om du tappar bort den här nyckeln måste du köpa en ny styrdator, en ny röd nyckel och minst en ny standardnyckel. Nyare startspärrar har inte sådana röda nycklar.