Design för återvinning

Honda har utvecklat en teknologi som förenklar och förbättrar följande: demontering, materialidentifikation, möjligheten till återanvändning och möjligheten till återvinning.

Design för återvinning
Honda har utvecklat en teknologi som förenklar och förbättrar följande: demontering, materialidentifikation, möjligheten till återanvändning och möjligheten till återvinning.

Genom att implementera dessa teknologier har Honda genomfört följande förbättringar:

 • Användandet av bly har minskats med en tredjedel jämfört med 1996 års nivå genom:
  - Eliminerandet av bly som fogning i sammansättandet av bensintanken
  - Användandet av aluminium i kylaren, kopparlegerade batterianslutningar och värmepaket i koppar
  - Användandet av blyfria, PVC-isolerade elnät
 • Instrumentbrädan är tillverkad av en lätt återvunnen plast i monomaterial.
 • PVC fasades ut från flera komponenter (t ex dörrlister, innertak m m).
 • Alla delar av plast över 5 g märks för lättare igenkännande.
 • Återvunnen plast används istället för ny, för att hushålla med naturresurser.

Omfattningen av arbetet är modellrelaterat, men Honda tar upp utmaningen att ständigt förbättra sig och öka sina ansträngningar inom detta område.

En vacker dag ska bilen skrotas!

I Sverige lever en bil i genomsnitt ca 17 år, innan det är dags för skrotning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Producentansvaret föreskriver att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 procent. Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem. Bilretur: www.bilretur.se

Vad som gäller för producentansvaret kan du läsa mer om på BIL Swedens hemsida, här följer en länk till sidan. Se också de informationsfoldrar som är framtagna, du finner dem i högerspalten på hemsidan: