Strålkastare och belysning

* Är det normalt för strålkastarna att försvagas något, och sedan komma tillbaka till full styrka, när jag har stannat vid ett trafikljus?

Detta är normalt, och beror på spänningsvariationer i det elektriska systemet som orsakas av styrsystemet. När motorn går på tomgång övervakar styrsystemet bilens användning av elektricitet och reglerar sedan uppladdningssystemet så att det laddar precis så mycket som behövs. Det minskar belastningen på motorn, förbättrar bränsleekonomin. När elektrisk utrustning slås på och av ändrar styrsystemet den elektriska uppladdningen efter hur mycket elektricitet som behövs. När styrsystemet svarar på den högre elektriska belastningen kan strålkastarna försvagas en kort stund. Strålkastarna eller belysningen på instrumentpanelen kan t.ex. försvagas när luftkonditioneringen slås på.