Säkerhet och förarhjälpmedel

* Hur vet krockkudden att min bil är med om en olycka?
* Varför finns det fall då krockkudden inte löser ut?

I princip ska krockkudden lösas ut om kraften utifrån påverkar bilens chassi så mycket att passagerarna kan skadas. I händelse av en kollision där energin tas upp av chassideformationen löses inte krockkuddarna ut.

* Hur fungerar ett aktivt nackstöd?

Vid en kollision bakifrån trycks förarens/passagerarens kropp bakåt mot sätet. Kraften används för att flytta nackstödet framåt och uppåt för att förkorta huvudets rörelse till stödet. Det minskar kraften som drabbar nacken och hjälper till att undvika whiplashskador.