Modifikation och ombyggnad

* Kan jag få hjälp med att bygga om min bil?

Av juridiska skäl får Honda Sverige som officiell importör inte ge några rekommendationer om tekniska ombyggnader och annan modifiering.

Om du vill extrautrusta bilen har vi ett stort utbud originaltillbehör från Honda.

* Kan jag ändra däckstorlek på bilen?

Honda rekommenderar inte att bilen byggs om på något sätt. Det gäller även däckstorleken och fjädringen. Hondabilar uppfyller alla gällande säkerhetsstandarder för motorfordon när de levereras. Om bilen byggs om kan säkerheten och/eller köregenskaperna påverkas, och bilen kanske inte längre uppfyller specifikationerna och enligt gällande bestämmelser. Om ett fel uppstår på bilen som beror på ombyggnaden kan garantin för de drabbade delarna bli ogiltig.

Om du vill extrautrusta bilen har vi ett stort utbud originaltillbehör från Honda.

* Kan ni utfärda ett certifikat för vissa tekniska förändringar som jag har gjort på bilen?

För modifikationer, tekniska förändringar och användning av tillbehör från tredje part som inte har provats och godkänts av Honda, kan vi inte utfärda något certifikat.