Garanti

* Var kan jag hitta garantiinformation för min Honda?

Garantiinformation för bilen finns i serviceboken som levererades med bilen. Generell garantiinformation kan du även hitta under fliken "För ägare" på denna hemsida. Läs mer här

 

* Måste garantireparationer göras hos den återförsäljare där bilen ursprungligen köptes?

Nej. Garantireparationer kan göras hos alla auktoriserade Hondaåterförsäljare i länder där Hondas europagaranti är giltig.
Mer information finns i serviceboken som levererades med bilen.

* I vilka länder är Hondas europagaranti giltig?

Garantin gäller i de flesta europeiska länder.
Mer information finns i serviceboken som levererades med bilen.

* Finns det en särskild garanti för IMA-hybridsystemet?

Ja, det finns det.
Mer information finns i serviceboken som levererades med bilen.
Generell information finns även under fliken Äga Honda på denna hemsida.

* Vad ingår i rostskyddsgarantin?
* Var kan jag hitta villkoren för rostskyddsgarantin?

All garantiinformation för bilen finns i serviceboken som levererades med bilen.
Generell information finns även under fliken Äga Honda på denna hemsida.

* Vad ingår i Hondas lackgaranti?
* Var kan jag hitta villkoren för lackgarantin?

Honda lämnar en treårig lackgaranti.
Mer information samt villkoren finns i serviceboken till din Hondabil.

* Vad ingår i Hondas nybilsgaranti?
* Var kan jag hitta villkoren för nybilsgarantin?

All garantiinformation för bilen finns i serviceboken som levererades med bilen.
Generell information finns även under filken Äga Honda på denna hemsida.

* Vem ska jag kontakta angående däckgarantin för min Honda?

De däck som medföljer som originalutrustning på bilen garanteras av däcktillverkaren, inte Honda.
Kontakta närmaste Hondaåterförsäljare för mer information.

* Hur vet jag om det finns en återkallelse eller produktuppdatering för min bil?

Under fliken Äga Honda på denna hemsida kan du söka efter återkallelser och produktuppdateringar genom att skriva in ditt chassinummer.
Du kan även kontakta din närmaste Hondaåterförsäljare för mer information.

* Har jag garanti på en importerad bil?

Hondas europagaranti gäller alla bilar sålda i länder som innefattas av denna garanti (se serviceboken för mer information). Bilar importerade från utanför Europa täcks endast av säkerhetsåterkallelser.