Bränsle och bränslesystem

* Hur kan jag minska min Hondas bränsleförbrukning?

Med tipsen nedan kan du spara bränsle och minska koldioxidutsläppen. Det är ett bra sätt att spara pengar och skydda miljön.

1. Regelbunden service.
2. Kontrollera däcktrycket regelbundet.
3. Undvik onödig last (100 kg last = 0,5 liter högre bränsleförbrukning)
4. Använd inte elektriska system i onödan
5. Kör inte bilen på tomgång efter kallstart för att värma upp den, börja köra direkt.
6. Planera din körning, acceleration och inbromsning, så att inte onödig energi går förlorad.
7. Accelerera snabbt och effektivt, men växla snabbt upp till den högsta växeln för körsituationen. Den största potentialen för att spara bränsle finns under 2000 motorvarv/min.
8. Kör inte för fort. Bränsleförbrukningen vid 120 km/h är dubbelt så hög som vid 80 km/h.
9. Planera körningen så att du undviker körning av korta distanser och kallstarter.

* Kan jag använda bioetanolbränslet E10 i min Hondabil?

Bioetanolbränsle (E10) kan användas i alla bensinbilar i vårt nuvarande modellprogram.

Alla bilar tillverkade från 1996 och framåt, och alla bilar som är utrustade med ett elektroniskt bränsleinsprutningssystem, kan använda bioetanolbränsle (E10).

För bilar med förgasare rekommenderar vi de bränsletyper som fanns före introduktionen av E10, eftersom bioetanolbränsle kan göra att gummimaterial åldras snabbare.